Hoppa till innehåll
Hem » Artiklar » Hållbar läkemedelshantering för Sveriges sjukvårdsregioner

Hållbar läkemedelshantering för Sveriges sjukvårdsregioner

Läkemedel är en viktig del av Sveriges sjukvård men som också kräver ett ansvarsfullt hanterande. Det går inte att sköta läkemedel som allt annat och det finns risker och problem med att de kommer ut i naturen. Det måste skötas på ett hållbart sätt där alla led i läkemedelshanteringen tas på största allvar. Det leder till att de risker som finns reduceras och att läkemedel inte hamnar i orätta händer. Dessutom finns det mycket som gör att saker och ting kan hanteras smidigare och mer effektivt.

När läkemedel hanteras på rätt sätt och efterfrågan anpassas med tillgången minskar risken för att läkemedel slängs. Det är ett första steg mot en mer hållbar läkemedelshantering som leder till minskade kostnader och färre skador som uppstår. Genom att se till att läkemedel inte passerar sitt utgångsdatum kan man minska hur mycket läkemedel som måste slängas. Därför kan det vara en bra början att utgå ifrån en omfattande genomgång av mediciner för att minska hur mycket som slängs. Det i sin tur reducerar risken för att de hamnar i naturen eller i orätta händer. För att ta fram en mer hållbar läkemedelshantering för Sveriges sjukvårdsregioner måste mycket anpassas.

Rätt hantering minskar riskerna

Först och främst måste läkemedel förvaras korrekt och det är inte alltid en fördel att ha överfyllda lager. Det innebär istället att läkemedel måste slängas och det är en hel vetenskap kring hur avfallet ska hanteras. För det kan inte bara slängas i soporna som vanligt skräp. Istället måste det hanteras på ett korrekt sätt. Om läkemedel hamnar i naturen kan det leda till stora problem och skador både på naturen och fiskar samt djur. Det gör att en annan del av en hållbar läkemedelshantering är att inte skriva ut medicin i onödan.

Vårdhandboken har en hel sektion som endast berör läkemedelshantering. Felaktig eller bristfällig hantering är ett stort och utbrett problem bland Sveriges vårdregioner. Även läkemedelsverket belyser detta i sina analyser och utskick.

Kroppen kan inte alltid bryta ner de ämnen som finns i medicinerna. Det i sin tur gör att de hamnar i våra reningsverk och där kan de inte alltid heller brytas ner. Vilket gör att de här ämnena hamnar i våra vattendrag och sjöar. Det påverkar djurlivet och fiskarna. Därför är en hållbar läkemedelshantering baserad på att se över lagerhållning med även hur mycket som skrivs ut. För om det inte behövs för att personen ska bli frisk eller markant påverkar tillfriskningstiden ska det undvikas. En mer hållbar läkemedelshantering måste komma till för att riskerna med mediciner ska reduceras.

Hållbar läkemedelshantering reducerar kostnaderna

Genom att Sveriges sjukvårdsregioner minskar lagerhållningen på mediciner som annars lätt passerar sitt utgångsdatum minskas kostnaderna och kan ge en god effekt på ekonomin. Samma princip gäller när medicin inte längre skrivs ut lättvindigt. Därför kan det vara en bra idé att få en helhetsbild av hur läkemedelshanteringen ser ut. Både hur det förvaras, hanteras och skrivs ut för att minska risker och skador som de annars kan vara en anledning till. Utöver detta behöver man se till att minska lagerhållningen på sådant som ofta hinner passera sitt utgångsdatum. Genom att minska det som slängs minskas onödiga kostnader och planetens resurser används på ett bättre sätt.

Att ta fram en hållbar läkemedelshantering för Sveriges sjukvårdsregioner måste vara en prioritet. Det leder till färre kostnader, färre risker att läkemedel hamnar i orätta händer eller hamnar i naturen och att medicin inte skrivs ut i onödan. Allt handlar om avvägningar i vad som är bäst för patienterna och regionen. Därför ska det alltid vara en grund som ska finnas för att göra allt lättare för regionerna att planera sin läkemedelshantering. Både av föreskrivning av mediciner och lagerhållning. Genom att planeringen görs mer effektiv och att man reducerar onödiga kostnader blir läkemedelshantering mer effektiv och sköts på ett mer optimalt sätt.

Läkemedelshantering på vårdenehter och sjukhus

På en vårdenhet eller ett sjukhus samlas allt läkemedelsavfall in i speciella behållare. Det finns olika behållare för olika typer av material. Tyvärr är oanvänds inte alltid behållarna på rätt sätt. En behållare som innehåller farligt och smittoförande avfall kostar betydligt mer att göra sig av med än en behållare med vanligt förbrukningsmaterial. På samma sätt som andra avfall som kommer från ett sjukhus som inte kan slängas hur som helst. Det kan gälla smittsamma saker eller utrustning som använts som kanyler och masker. Att allt sådant hanteras korrekt minskar riskerna för en smittspridning och ser till att inget hamnar i naturen. För det är annars ett stort problem som kan orsaka stor skada om läkemedel och annat sjukvårdsrelaterat avfall inte sköts ordentligt.

Ett företag hämtar sedan upp avfallet som bildats och säkerheten tas på stort allvar kring sådant som kan vara farligt eller innebära smittspridning. Sedan överlämnas det här avfallet till speciella hanteringsställen som sköter om avfallet på ett säkert sätt. Det krävs att läkemedelshanteringen tas om hand om på ett korrekt sätt och utan att det leder till problem för människor, djur och fiskar. Samma princip gäller för det du lämnar in på ett apotek som privatperson. Det tas om hand om korrekt och utan att ämnena hamnar i naturen. För det är något som man försöka undvika och det gäller även för att minska riskerna med att läkemedel hamnar i orätta händer.